Työni politiikassa

Kunnallispolitiikka

Pekka Haaviston kampanja presidentinvaaleissa vuonna 2012 innoitti minut mukaan politiikkaan. Lähdin ensimmäistä kertaa ehdolle kyseisen vuoden kuntavaaleissa, jolloin äänisaalis riitti 1. varavaltuutetun paikkaan. Kaudella 2013–2017 toimin myös lasten ja nuorten lautakunnan jäsenenä.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa vihreät kaksinkertaisivat paikkamääränsä Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa ja nousin itsekin valtuustoon. Toimin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana, kunnes tulin valituksi eduskuntaan keväällä 2019. Samalla luovuin paikastani koulutuskuntayhtymä Tavastian hallituksessa.

Vuodesta 2017 alkaen olen toiminut myös Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston jäsenenä.

Olen ehdolla myös kevään 2021 kuntavaaleissa! Vihreiden ehdokkuus on kannanotto paremman huomisen puolesta. Lähde sinäkin mukaan: https://www.vihreat.fi/ehdokkaaksi.

Työni eduskunnassa

Olin ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, jolloin vihreät jäivät ilman kansanedustajaa Hämeen vaalipiirissä. Vuonna 2019 kokosimme Hämeeseen rohkean ja monipuolisen ehdokaslistan ja kävimme tiukan taistelun kansanedustajan paikasta. Sain hämäläisiltä luottamuksen toimia heidän edustajanaan eduskunnassa ja töitä on paiskittu sen mukaisesti.

Eduskunnassa toimin viestintä- ja liikennevaliokunnan ja lakivaliokunnan jäsenenä sekä puolustusvaliokunnan varajäsenenä. Lisäksi minut nimettiin vuoden 2020 huhtikuussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi koronakriisin ajaksi. Sain vihreän eduskuntaryhmän luottamuksen toimia ryhmän varapuheenjohtajana kriisin aikana.

Minulla on kunnia toimia Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan puheenjohtajana toimikaudella 2019-2023. Itlan tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Itla tähtää lapsimyönteiseen yhteiskuntaan tiedon, innovaatioiden ja koulutuksen avulla. Lisäksi pääsin mukaan lapsistrategiakomitean työhön toimikaudelle 1.3.2020–31.12.2020 komitean varajäsenenä.

Toimin tällä hetkellä eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtajana. Marraskuussa 2019 eduskuntaan perustettu tukiryhmä ajaa erilaisten perhemuotojen yhdenvertaista huomioimista päätöksenteossa. Ryhmä perustettiin yhteistyössä Monimuotoiset perheet –verkoston kanssa, joka puolestaan sai alkunsa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeesta (2013-2019). Eduskunnan tukiryhmä on avoin kaikkien puolueiden kansanedustajille ja eduskunnan henkilöstölle.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tätä työtä minun on ilo vauhdittaa vihreiden edustajana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) parlamentaarisessa ohjausryhmässä. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda 12-vuotinen toimenpideohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman.