Hämeen vihreä kansanedustaja

Olen 46-vuotias anestesialääkäri ja kansanedustaja Hämeenlinnasta. Minut valittiin kevään 2019 eduskuntavaaleissa Hämeen vihreäksi kansanedustajaksi. Työskentelin aiemmin Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja vihreään politiikkaan lähdin mukaan vuoden 2012 kuntavaaleissa, Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan innoittamana.

Minulle tärkeitä teemoja ovat resurssiviisaus, ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maaliin vieminen oli yksi eduskuntavaalien 2019 tärkeimmistä teemoista. Nyt uusien hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023 uudistusta päästään vihdoin toteuttamaan.

Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla, ongelmien kasautuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia. Hallintohimmeleitä ja byrokratiaa on purettava. Päätösten tekoon on saatava lisää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Ilmastonmuutosta ei voi enää estää, mutta omilla valinnoillamme voimme hidastaa sitä ja säilyttää elinkelpoisen planeetan myös tuleville sukupolville.

Suomalaiset perheet ovat monimuotoisia, noin 40% lapsista asuu nykyään muussa kuin ydinperheessä. Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Olen toiminut yli 10 vuoden ajan tuki- ja sijaisperheen äitinä, näköalapaikalla moniongelmaisten perheiden haasteisiin ja lastensuojelun toimintamalleihin perehtyen. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021 ja sen tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lape-työ jatkuu yli vaalikausien, perhekeskusten toiminta on käynnistynyt ja sitä kehitetään yhdessä lastensuojelun systeemisen työmallin kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja turvalliseen arkeen.

Minä ja Pekka, Vihreä bussikiertue, Lahti 15.3.2015

Pekan kanssa Vihreällä bussikiertueella, Lahden matkustajasatama 15.3.2015

”Pekka Haaviston presidentinvaalikampanja ja sitä ympäröinyt kansanliike kertoivat, että yhdessä tekemällä ja toisia kuunnellen pystymme ihmeisiin. Tapoja ottaa osaa on yhtä monta kuin ihmisiä, ja jokaisen panos on tärkeä.”

(Vihreiden jäsenkirje 2012)